Счетоводство

За контакт

2800, Сандански

ул. "Станке Димитров" №7

 

Тел./Факс: (0746) 3 06 51

e-mail: accounting@aktivbg.com

 

Подробна информация

За нас

"АКТИВ" ООД е счетоводна къща, регистрирана съгласно българското законодателство, предлагаща професионални услуги в областта на счетоводството, данъчното и осигурително законодателство.

Нашата цел е да бъдем модерна структура, адекватна на растящите пазарни изисквания, която обхваща всички аспекти и потребности на бизнеса в сферата на финансите.

Дружеството е член на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия.

Екипът на дружеството се състои от млади и квалифицирани специалисти, членуващи в Института на професионалните счетоводители и Съюза на счетоводителите в България.

Ние ще вършим цялата работа с данъчната служба вместо Вас - ще подаваме необходимите данъчни декларации, ще се грижим за всички законови и данъчни изисквания свързани с Вашата фирма. Ще Ви консултираме как най-добре да се справите с данъчните си задължения.

Следим измененията в нормативната база непрекъснато чрез абонаменти за специализирани издания, участия в семинари, членство и контакти с браншови организации в областта на счетоводството. Имаме професионална застраховка при първокласен застраховател.

 

Водещи и основни принципи в работата ни са:

 • поддържане на висока квалификация и прецизност в работата
 • качество на финансово – счетоводните услуги
 • лоялност и точност в човешките и професионалните отношения
 • ангажираност към клиента и защита на неговите интереси
 • дискретност за информацията, станала ни достояние в резултат на съвместната ни дейност
 • партньорство, което е израз на взаимно доверие
   
 • конфиденциалност и избягване конфликт на интереси при поемане на казуси и проекти
   
 • коректност – задълженията се регламентират в договор между страните и за всяко плащане се издава фактура