ТРЗ, социално, здравно и пенсионно осигуряване
Цени

За контакт

2800, Сандански

ул. "Станке Димитров" №7

 

Тел./Факс: (0746) 3 06 51

e-mail: mail@aktivbg.com

 

Подробна информация

ТРЗ, социално, здравно и пенсионно осигуряване

За клиенти, които са сключили договор за абонаментно обслужване тази услуга се счита за включена в абонамента.

 • изготвяне на трудови / граждански договори
   
 • заповеди за назначаване и освобождаване на работници и служители
 • оформяне на трудови книжки
 • деклариране на трудови договори в НОИ
 • изготвяне на ведомости за заплати
 • изчисляване на болнични и други
 • изготвяне на платежни нареждания за разплащания с НОИ
 • изготвяне на всички видове служебни бележки
 • представяне на информация за осигурени лица в Персоналния регистър на НОИ