Цени

За контакт

2800, Сандански

ул. "Станке Димитров" №7

 

Тел./Факс: (0746) 3 06 51

e-mail: mail@aktivbg.com

 

Подробна информация

Цени

Ценовата ни политика е гъвкава и отворена към клиента, отговаряща на неговите индивидуални потребности и възможности. Стараем се във финансовите отношения с нас да се чувстват еднакво комфортно както големите фирми, така и малките търговци и физически лица.

Създаването на дългогодишни отношения с клиентите ни при спазване на баланс на взаимните търговски интереси е целта ни при определянето на ценовата ни листа. Нашият стремеж е да осигурим на своите клиенти качествени и ценово обосновани услуги.

 

Месечният абонамент за счетоводни услуги, който предлагаме (a) ще Ви освободи от ангажиментите по ежеседмичното посещаване на данъчните служби и НОИ; (б) ще намали разходите Ви по заплатата и осигуровките на съответния персонал, както и разходите по създаване и поддържане на нормативна база, работно място, счетоводна програма; (в) ще получите надлежно съставен разходно-оправдателен документ за нашето възнаграждение.

 

Месечните цени на счетоводните услуги и данъчни консултации са:

 

Еднократните услуги имат следните цени:

Забележка
  • Цените на предлаганите услуги са без ДДС и не са строго фиксирани тоест при определени обстоятелства могат да се отличават от обявените. Предоставяме възможност и за пряко договаряне. За да определим точна цена е необходимо да се запознаем най-общо с документооборота и дейността на фирмата, както и с Вашите изисквания.