Цени

За контакт

2800, Сандански

ул. "Станке Димитров" №7

 

Тел./Факс: (0746) 3 06 51

e-mail: mail@aktivbg.com

 

Подробна информация

Застраховки

Всеки управител трябва да изготвя програма за защита на материалните и човешките ресурси. Важна и неделима част от тази програма е застрахователният план.

 

Застрахователните компании предлагат широка гама от застрахователни продукти.

 

Ние задълбочено проучваме желанията и потребностите на клиента и намираме най-доброто съответствие с предлаганите от застрахователите тарифи, условия и надеждност.

 

Следим нашите клиенти да са изрядна страна по всяка застрахователна полица, която в случай на застрахователно събитие е от първостепенно значение.